PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Egzamin Regionalny

Egzamin Regionalny


Zapraszamy na Egzamin Regionalny SITN PZN - ostatni krok do zdobycia pierwszego stopnia instruktorskiego SITN PZN

 


 • Termin: 4 lutego 2024 (niedziela)
 • Miejsce egzaminu: Stacja Narciarska CZARNÓW-SKI - www.czarnow-ski.pl
 • Karnet: karnet 4h - zalecamy kupno 4 godzinnego karnetu w kasie wyciągu (4 godziny są wystarczające na czas trwania egzaminu)
 • Zgłoszenia :
  • wyłącznie on-line - formularz znajduje się na dole strony
  • w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc do godz. 9.00 (ilość miejsc ograniczona)
  • opłata startowa przyjmowana gotówką 220zł w dniu zawodów w biurze zawodów (cena zgodna z cennikiem SITN)
 • Ramy czasowe:
  • 8:30 -9:40 – rejestracja i odbiór numerów startowych, przyjmowanie opłat
  • 9:45 - 10:00 – oglądanie slalomu - WYŁĄCZNIE z założonymi i widocznymi numerami startowymi
  • 10:00 – start slalomu (SL)
  • Po zakończeniu SL rozpocznie się egzamin z jazdy technicznej a następnie egzamin z instruowania
 • Czas zakończenia całego egzaminu zależne od ilości uczestników jednak przewidujemy nie wcześniej niż po godzinie 13.00
 • Numery startowe wydawane są po uiszczeniu opłaty startowej 220zł + kaucja zwrotna za numer startowy 100zł oraz przekazaniu indeksu.
 • Wpisy do indeksów 15min po zakończeniu zawodów – indeks musi zawierać wpis ukończenia kursu Pomocnika Instruktora PZN oraz wklejone zdjęcie właściciela indeksu.

Egzamin składa się z dwóch części:
I CZĘŚĆ: jeden przejazd slalomu na czas z możliwością jego powtórzenia w przypadku niezaliczenia przejazdu pierwszego. Uzyskany w slalomie czas przejazdu jest przeliczany wg "zasad ogólnych" na punkty.

II CZĘŚĆ:

 • ocenianej jazdy technicznej,
  w jeździe technicznej oceniane są cztery wybrane przez Komisję elementy techniki (dwa kątowe: łuki płużne i skręt z pługu oraz dwa równoległe wybrane przez komisję egzaminacyjną spośród: skrętu równoległego ślizgowego, NW, równoległego długiego i śmigu),
 • instruowanie z zakresu stopnia podstawowego oraz średniego Programu Nauczania SITN PZN - uzyskanie min 6pkt

Aby zdać egzamin i uzyskać stopień Pomocnika Instruktora PZN należy osiągnąć co najmniej:

 • - uzyskanie minimum 24 pkt. z jazdy technicznej,
 • - uzyskanie minimum 6 pkt. z instruowania elementów techniki jazdy,
 • - uzyskanie czasu przejazdu slalomu nie gorszego niż 125% czasu obliczeniowego, czyli minimum 6 pkt.

Możliwe jest uzupełnienie jednego brakującego punktu w slalomie, 2 punktami w jeździe technicznej (tzn. 5 pkt. slalom - 26 pkt. jazda techniczna, 5,5 pkt. slalom25 pkt. jazda techniczna).
Nieuzyskanie minimum z którejkolwiek części egzaminu powoduje konieczność jego powtórzenia w całości.

Regulamin egzaminu regionalnego: www.sitn.pl/szkolenie/egzamin-regionalny/